pco
pco
DOHLEDOVÉ PRACOVIŠTĚ PCO FIRE
Dohledové pracoviště je výhradně určeno pro nepřetržitý provoz PCO Fire, který je propojen do Integrované nadstavby Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. PCO Fire je nepřetržitě obsluhován školeným personálem, který okamžitě při vyhlášení požárního poplachu ověřuje hlášení na objektu skrze poskytnuté kontaktní osoby.
eps
eps
eps
ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU EPS
Dodáváme Zařízení dálkového přenosu EPS (ZDP) provozované s GARANTOVANOU hlavní přenosovou cestou ve vlastní rádiové síti a záložní přenosovou cestou GPRS v APN. Samozřejmostí je také kompletní servis a kontroly zařízení. ZDP umožňuje po připojení na PCO FIRE provozovat zařízení EPS na objektech bez fyzické obsluhy. Při vyhlášení požárního poplachu objektovou EPS vyjíždí zásahová jednotka HZS na místo s ověřováním hlášení. V neposlední řadě některé pojišťovny poskytují na objekty připojené na PCO FIRE výrazné slevy na pojistném.
pco
pco
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Provádíme montáž, servis a revize systémů elektrické požární signalizace SCHRACK SECONET. Požární ústředny jsou dodávány ve více jazykových variantách a odpovídají příslušným národním i mezinárodním normám a směrnicím jako např. EN 54, ČSN, DIN, VDE, OENORM, OVE, VDS atd. Pro použití v ČR jsou veškeré komponenty EPS schváleny Generálním ředitelstvím HZS ČR.